JobBridge - Internship/ Intéirneacht le Glór Cheatharlach:

Tá folúntas do Chuntóir Gaeilge do thréimhse 9 mí ag Glór Cheatharlach faoin Scéim Intéirneacht Náisiúnta a chuireann socrúcháin taithí oibre ar fáil d'intéirnigh. Tabharfaidh an tréimhse intéirneachta taithí luachmhar don intéirneach agus €50 in aghaidh na seachtaine sa bhreis ar an liúntas leasa shóisialaigh reatha.

Ní foláir ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh, chomh maith le scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta a bheith ag an intéirneach.

Beidh folúntas chomh maith mar Oifigeach Gaeilge chun saoire mháthaireachais a chlúdach ag Glór Cheatharlach tar éis na Nollag.

Glór Cheatharlach is offering a 9 month Internship under the JobBridge National Internship Scheme. The internship is entitled Cuntóir Gaeilge/Assistant Irish Language Officer. A high standard of both written and spoken Irish is essential as well as excellent organizational and computer skills.

Full details of the internship are on www.jobbridge.ie

Eolas/Info: Glór Cheatharlach on 087 2857048, 085 1340047 or email emma@glorcheatharlach.ie

A further position as Irish Officer to cover maternity leave will be available after Christmas.


Comórtas Amhrán Náisiúnta 2015 / National Song Contest 2015

The newly composed song in Irish is to represent Ireland in the Pan Celtic International Song Contest 2015. Shortlisted entries to be performed before a live audience and judging panel at the National Song Contest in the Seven Oaks Hotel, Carlow on Saturday 7th March 2015. The winning song will represent Ireland at the International Pan Celtic Festival to be held in Derry from 7th - 12th April 2015

Prize: €1000 and Trophy

Amhrán Na hÉireann a roghnú do chomórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2015.

Tá amhrán nuachumtha i nGaeilge le roghnú do chomórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2015. Beidh na hamhráin le canadh ag an gComórtas Náisiúnta in Ostán Seven Oaks, Ceatharlach ar an Satharn, 7ú Márta 2015.

Rachaidh an buaiteoir ar aghaidh chuig an Comórtas Idirnáisiúnta a bheidh ar siúl le línn Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach a bheidh ar siúl i nDoire ó 7 - 12 Aibreán 2015.

Duais: €1000 & Trófaí


Glór Cheatharlach - INFORMATION BROCHURE!

A brand new information brochure has just been published by Glór Cheatharlach. It contains details of all Irish and bilingual events, activities and services on offer throughout the year in Carlow Town. The brochure is available to download below.BRÓISIÚR EOLAIS

Tá bróisiúr eolais nua foilsithe ag Glór Cheatharlach. Tá gach eolas ann faoi imeachtaí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí uile trí Ghaeilge agus dhátheangach atá ar fáil i rith na bliana i mbaile Cheatharlach. Is féidir an bróisiúr a íoslódáil anseo.


Céad Míle Fáilte chuig suíomh idirlín Glór Cheatharlach.

Is eagraíocht áitiúil í Glór Cheatharlach chun an teanga a chur chun cinn anseo i mBaile Cheatharlach. Tá alán eolais ar an suíomh faoin obair a bhíonn ar siúl againn agus faoi na himeachtaí a eagraimid chomh maith le naisc go suíomhanna usáideacha éagsúla atá bainteach le saol na Gaeilge.


Ar an suíomh seo tá eolas ar Chúrsaí Gaeilge, Féilte i gCeatharlach, An Ghaeilge sa Phobal, Clár an tSamhraidh agus an Ghaeilge ins na meáin áitiúla. Chomh maith leis sin tá na scéalta nuachta is déanaí ó thaobh na Gaeilge i gCeatharlach agus eolas ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí inar féidir leat féin páirt a ghlacadh chun do thacaíocht don teanga a léiriú.

Bain taithneamh as!

ri ra

Welcome to the Glór Cheatharlach website.

Glór Cheatharlach is a local organisation aiming to promote the Irish language in Carlow Town. Youll find lots of information on this site about the work of Glór Cheatharlach , the events we organise and also links to other useful web pages connected to the language.

This website contains information on Irish language Courses, Festivals, Irish in the community, summer camps and colleges and information on Irish in the local media. In addition youll find all the latest news on the Irish language in Carlow as well as details of upcoming events and activities which you can participate in and thereby assist the further development of the language in Carlow.

Enjoy!

Dreolín